DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Luận văn Thạc sĩ >

Kỹ thuật : [820]

Community home page

Logo
 
  
or browse   

Collections in this community

Recent Submissions

 Nghiên cứu quá trình thủy phân vỏ Sầu Riêng bằng chủng nấm mốc Trichoderma harzianum và ứng dụng sản xuất sinh khối protein đơn bào

 Nghiên cứu, so sánh các giao thức định tuyến trong mạng Vanet

 Tính toán ổn định tổng thể của dầm thép có kể đến các điều kiện biên và phân phối nội lực theo tiêu chuẩn Eurocode 3

 Thiết kế luật điều khiển PID cho bộ khôi phục điện áp động một pha

 Ứng dụng phương pháp điều khiển dự báo theo mô hình cho điều khiển nhiệt độ trong quá trình làm lạnh nhanh

 

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback