Browse

Collections in this community

Công nghệ chế tạo máy [44]

Mechanical Engineering

Công nghệ hóa học [27]

Chemical Engineering

Công nghệ nhiệt [33]

Thermal Technology

Công nghệ Polime [0]

Polymer Technology

Công nghệ sinh học [6]

Biotechnology

Công nghệ thực phẩm [2]

Food Technology

Công nghệ thực phẩm và đồ uống [33]

Food and Drink Technology

Khoa học máy tính [322]

Computer Science

Khoa học sự sống [1]

Life Science

Kiến trúc [5]

Architecture

Kỹ thuật cơ khí [18]

Mechanical Engineering

Kỹ thuật cơ khí động lực [4]

Power Mechanical Engineering

Kỹ thuật điện [19]

Electrical Engineering

Kỹ thuật điện tử [101]

Electronic Engineering

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa [30]

Automation and Control Engineering

Kỹ thuật động cơ nhiệt [4]

Thermodynamics Engineering

Kỹ thuật môi trường [70]

Environmental Engineering

Kỹ thuật ô tô - máy kéo [12]

Tractor- Automobile Engineering

Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp [91]

Civil and Industrial Construction Engineering

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông [52]

Transportation Construction Engineering

Kỹ thuật xây dựng công trình thủy [53]

Water Resource Engineering

Mạng và hệ thống điện [99]

Network and Power System

Mạng viễn thông [1]

Telecommunication Network

Sản xuất tự động [8]

Automatic Production

Tự động hóa [69]

Automation

Tưới tiêu cho cây trồng [2]

Crop Irrigation

Xây dựng cầu hầm [1]

Bridge-Tunnel Construction