DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Luận văn Thạc sĩ >
Kỹ thuật >

Kỹ thuật điện tử : [72]

Collection home page

 
 
or browse 
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions

Recent Submissions

 Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật mạng không dây vào giám sát sự thay đổi của môi trường

 Nghiên cứu một số kỹ thuật định hướng để định vị nguồn phát xạ trong hoạt động kiểm soát tần số vô tuyến điện

 Nghiên cứu giao thức báo hiệu Sigtran trong mạng IMS

 Điều khiển mức nước bao hơi bằng bộ PID thích nghi mờ

 Nghiên cứu một số kỹ thuật đa truy nhập phân chia theo không gian SDMA trong thông tin vô tuyến

 

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback