DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Luận văn Thạc sĩ >
Kỹ thuật >

Công nghệ thực phẩm và đồ uống : [32]

Collection home page

 
 
or browse 
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions

Recent Submissions

 Nghiên cứu đánh giá khả năng kết dính của Gelatin và ứng dụng trong công nghệ thực phẩm

 Nghiên cứu thành phần hóa học, hoạt tính sinh học của các dịch chiết từ rể cây mật nhân (E.Longifolia) và ứng dụng trong công nghiệp thực phẩm

 Spontaneous mutation of llmg_0448 (cdaA) gene encoding a c-di-AMP synthase, affects heat and salt resistance in Lactococcus lactis

 Nghiên cứu quá trình lên men axit gluconic từ rỉ đường bằng Aspergillus niger

 Nghiên cứu pectin và xây dựng quy trình sản xuất bột thạch từ lá sương sâm

 

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback