Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10379
Title: Nghiên cứu tính toán ổn định kết cấu đường hầm dẫn nước công trình thủy điện Đakrông 1 theo công nghệ NATM
Authors: Lê, Trường Vũ
Advisor: Châu, Trường Linh, TS.
Keywords: Kỹ thuật Xây dựng công trình thủy
Đường hầm
Công trình thủy điện Đakrông 1
Công nghệ NATM
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Kỹ thuật Xây dựng công trình thủy. Mã số: 60.58.02.02; 124 trang.
Table of contents: Chương 1.Tổng quan về xây dựng đường hầm; Chương 2.Các phương pháp tính toán kết cấu đường hầm; Chương 3.Tính toán kết cấu đường hầm dẫn nước công trình thủy điện Đakrông 1 theo công nghệ NATM.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10379
Appears in Collections:Kỹ thuật xây dựng công trình thủy

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LeTruongVu.TT.pdfTóm tắt265.91 kBAdobe PDFView/Open
LeTruongVu.TV.pdfToàn văn6.28 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.