Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10347
Title: Nghiên cứu ảnh hưởng của co ngắn không đều trong cột và vách bê tông cốt thép đến nội lực nhà cao tầng
Authors: Nguyễn, Chính Nghĩa
Advisor: Trần, Quang Hưng, TS.
Keywords: Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp
Nhà cao tầng
Cột và vách bê tông cốt thép
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Xây dựng Công trình dân dụng và công nghiệp. Mã số: 60.58.02.08; 106 trang.
Table of contents: Chương 1.Khái quát về kết cấu nhà cao tầng; Chương 2.Sự co ngắn của cột và vách bê tông cốt thép và ảnh hưởng của nó đến nội lực nhà cao tầng; Chương 3.Mô hình hóa kết cấu và tính toán nội lực.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10347
Appears in Collections:Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenChinhNghia.TT.pdfTóm tắt632.82 kBAdobe PDFView/Open
NguyenChinhNghia.TV.pdfToàn văn3.11 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.