DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >

Luận văn Thạc sĩ : [3735]

Community home page

 
  
or browse   

Sub-communities within this community

Recent Submissions

 Kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay hộ kinh doanh của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh tỉnh Đăk Nông

 Hoàn thiện công tác quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp tại Chi cục Thuế thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

 Phân tích tình hình kinh doanh dịch vụ bảo lãnh tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển việt Nam chi nhánh Đắk Nông

 Phân tích tình hình huy động tiền gửi tiết kiệm tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Nhà đồng bằng sông Cửu Long chi nhánh DakLak

 Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay sản xuất kinh doanh tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Đông Đắk Lắk

 

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback