DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >

Luận văn Thạc sĩ : [4277]

Community home page

 
  
or browse   

Sub-communities within this community

Recent Submissions

 Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng từ nguồn ngân sách trên địa bàn tỉnh Kon Tum

 Chuyển dịch cơ cấu cây trồng trên địa bàn huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum

 Phát triển hợp tác xã tại thị xã Gia Nghĩa - Tỉnh Đắk Nông

 Giải quyết việc làm cho thanh niên nông thôn huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum

 Phát triển nông nghiệp huyện Đắk Mil, tỉnh Đăk Nông

 

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback