DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >

Luận văn Thạc sĩ : [3861]

Community home page

 
  
or browse   

Sub-communities within this community

Recent Submissions

 Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người vào việc thực hiện dân chủ ở Việt Nam hiện nay

 Đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty Thủy điện Xekaman 1, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

 Phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Hoàng Anh Attapeu nước Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào

 Phân tích phân biệt, phân loại và phân tích cụm

 Hệ thức lượng giác và ứng dụng

 

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback