DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >

Luận văn Thạc sĩ : [4047]

Community home page

 
  
or browse   

Sub-communities within this community

Recent Submissions

 Đánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ di động trả trước của mạng di động MobiFone trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

 Hoàn thiện công tác đánh giá thành tích nhân viên tại Trường Cao đẳng Nghề Đà Nẵng

 Đánh giá sự hài lòng trong công việc của nhân viên tại Chi nhánh Công ty TNHH Phần mềm FPT tại Đà Nẵng

 Nghiên cứu các yếu tố tạo động lực lao động cho nhân viên tại Tổng Công ty CP Đầu tư DHC

 Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - Chi nhánh Đà Nẵng

 

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback