DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Luận văn Thạc sĩ >
Kỹ thuật >

Công nghệ chế tạo máy : [43]

Collection home page

 
 
or browse 
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions

Recent Submissions

 Nghiên cứu thiết kế hệ thống đóng mở cửa âu tàu

 Nghiên cứu khai thác Robot hàn TA 1400 phục vụ đào tạo

 Nghiên cứu và chế tạo mô hình Robot song song

 Nghiên cứu ảnh hưởng của một số kết cấu hàn đến kết quả kiểm tra siêu âm

 Thiết kế, chế tạo mô hình điều khiển cân bằng con lắc ngược hai bậc tự do

 

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback