Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10434
Title: Nghiên cứu thiết kế mô hình thực nghiệm giám sát mức độ ô nhiễm nguồn nước thải
Authors: Đinh, Viết Châu Quang
Advisor: Phạm, Văn Tuấn, PGS.TS.
Keywords: Kỹ thuật điện tử
Môi trường
Ô nhiễm nguồn nước thải
Issue Date: 2013
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Kỹ thuật điện tử. Mã số: 60.52.70; 97 trang.
Table of contents: Chương 1.Tổng quan; Chương 2.Các giải pháp để thiết kế mô hình đo; Chương 3.Đề xuất và thiết kế mô hình đo; ...
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10434
Appears in Collections:Kỹ thuật điện tử

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DinhVietChauQuang.TT.pdfTóm tắt568.04 kBAdobe PDFView/Open
DinhVietChauQuang.TV.pdfToàn văn1.67 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.