Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10439
Title: Nghiên cứu giải pháp giảm tổn thất vầng quang trên đường dây siêu cao áp
Authors: Trần, Tám
Advisor: Trần, Tấn Vinh, TS.
Keywords: Mạng và hệ thống điện
Vầng quang điện
Tổn thất vầng quang
Đường dây siêu cao áp
Issue Date: 2013
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Mạng và hệ thống điện. Mã số: 60.52.50; 97 trang.
Table of contents: Chương 1.Tổng quan về hiện tượng vầng quang điện trên đường dây siêu cao áp; Chương 2.Các phương pháp tính toán tổn thất vầng quang trên đường dây siêu cao áp; Chương 3.Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến tổn thất vầng quan và đề xuất biện pháp giảm tổn thất vầng quang; ...
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10439
Appears in Collections:Mạng và hệ thống điện

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TranTam.TT.pdfTóm tắt441.57 kBAdobe PDFView/Open
TranTam.TV.pdfToàn văn827.34 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.