Chào mừng bạn đến với bộ sưu tập các tài liệu điện tử của Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng - được phát triển từ phần mềm nguồn mở Dspace.

Hướng dẫn:
Tài nguyên này chỉ phục vụ cho cán bộ, giảng viên và sinh viên của Đại học Đà Nẵng.
Hiện nay, Dspace tạm ngưng cung cấp account đăng ký mới.Mọi yêu cầu cụ thể để xem tài liệu toàn văn, bạn đọc có thể gửi mail về địa chỉ: dspace@lirc.udn.vn

Welcome to the digital collection of the Learning Information Resource Center- University of Da Nang, created by Dspace, an open source repository software.

Directions:
This digital resource is created only to serve the staff, faculty, and students of the University of Da Nang.
If you need to get access to the full-text documents of our digital collection, please send an email to us at dspace@lirc.udn.vn