Chào mừng quý vị và các bạn đến với tài nguyên học liệu điện tử của Đại học Đà Nẵng do Trung tâm Thông tin-Học liệu và Truyền thông - Đại học Đà Nẵng phát triển từ phần mềm nguồn mở Dspace.

Đây là hệ thống tài nguyên số thuộc nhiều lĩnh vực khoa học và công nghệ nhằm phục vụ hữu ích, đáp ứng nhu cầu thông tin nghiên cứu và học thuật cho cán bộ, giảng viên và sinh viên Đại học Đà Nẵng và các đối tượng người dùng tin khác.

Thông tin vui lòng liên hệ: Trung tâm Thông tin-Học liệu và Truyền thông Đại học Đà Nẵng.

ĐT: 02363.849324, Email: tailieuso@ac.udn.vn

Trân trọng./.

Welcome to the electronic learning resource of the University of Da Nang, developed by the Center for Learning Information Resources and Communication - University of Da Nang, using Dspace, an open source repository software.

This is the digital resource in many scientific and technological disciplines created to effectively serve and meet the academic and research information needs of the staff, faculty, and students of the University of Da Nang and other library users.
For further information, please do not hesitate to contact the Center for Learning Information Resources and Communication - University of Da Nang. Tel: 02363.849324. Email: tailieuso@ac.udn.vn