Chào mừng bạn đến với bộ sưu tập các tài liệu điện tử của Trung tâm Thông tin Học liệu và Truyền thông - Đại học Đà Nẵng - được phát triển từ phần mềm nguồn mở Dspace.

Tài nguyên này chỉ phục vụ cho cán bộ, giảng viên và sinh viên của Đại học Đà Nẵng.

Trong thời gian nâng cấp phần mềm quản trị tài nguyên số trên Dspace, Trung tâm tạm ngừng cung cấp thông tin theo yêu cầu từ ngày 10/09/2018.
Sau khi việc nâng cấp hoàn tất, Trung tâm sẽ tiếp tục cung cấp dịch vụ trên tới Quí bạn đọc.

Welcome to the digital collection of the Communication & Learning Information Resource Center- University of Da Nang, created by Dspace, an open source repository software.

Directions:
This digital resource is created only to serve the staff, faculty, and students of the University of Da Nang.
If you need to get access to the full-text documents of our digital collection, please send an email to us at dspace@lirc.udn.vn