Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10377
Title: Ứng dụng mô hình số trị tính toán xói tại công trình cầu Cửa Đại, tỉnh Quảng Nam
Authors: Trần, Chí Nam
Advisor: Nguyễn, Thế Hùng, GS.TS.
Keywords: Kỹ thuật Xây dựng công trình thủy
Xói trụ cầu
Trụ cầu Cửa Đại
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Kỹ thuật Xây dựng công trình thủy. Mã số: 60.58.02.02; 122 trang.
Table of contents: Chương 1.Tổng quan về các phương pháp tính xói trụ cầu; Chương 2.Khái niệm chung về dòng chảy và mô hình tính toán vận tốc dòng chảy theo bài toán hai chiều ngang; Chương 3.Áp dụng mô hình River 2D để tính xói tại trụ cầu Cửa Đại.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10377
Appears in Collections:Kỹ thuật xây dựng công trình thủy

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TranChiNam.TT.pdfTóm tắt1.4 MBAdobe PDFView/Open
TranChiNam.TV.pdfToàn văn6.34 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.