Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10500
Title: Nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng quy hoạch kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trong khu đô thị ở tỉnh Quảng Ngãi
Authors: Trần, Lê Ngọc Sáng
Advisor: Vũ, Đình Phụng, GS.TS.
Keywords: Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
Quảng Ngãi
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông. Mã số: 60.58.02.05; 121 trang.
Table of contents: Chương 1.Tổng quan về quy hoạch kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trong khu đô thị; Chương 2.Nâng cao chất lượng quy hoạch kết cấu hạ tầng giao thông trong khu đô thị; Chương 3.Liên hệ, đánh giá dự án khu đô thị An Phú Sinh.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10500
Appears in Collections:Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TranLeNgocSang.TT.pdfTóm tắt667.1 kBAdobe PDFView/Open
TranLeNgocSang.TV.pdfToàn văn7.43 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.