Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10441
Title: Ứng dụng Web ngữ nghĩa xây dựng hệ thống phục vụ thanh niên làm kinh tế tại huyện Quảng Trạch, Tỉnh Quảng Bình
Authors: Trần, Viết
Advisor: Phan, Huy Khánh, PGS.TS.
Keywords: Khoa học máy tính
Web ngữ nghĩa
Ứng dụng
Hệ thống phục vụ thanh niên làm kinh tế
Issue Date: 2013
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Khoa học máy tính. Mã số: 60.48.01; 103 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý thuyết; Chương 2.Xây dựng hệ thống phục vụ thanh niên phát triển kinh tế; Chương 3.Phân tích, thiết kế và xây dựng hệ thống.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10441
Appears in Collections:Khoa học máy tính

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TranViet.TT.pdfTóm tắt885.48 kBAdobe PDFView/Open
TranViet.TV.pdfToàn văn5.15 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.