Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10378
Title: Xác định tiết diện hợp lý của thanh thành mỏng chịu uốn theo quy phạm AS/NZS 4600-2005
Authors: Nguyễn, Ngọc Phú
Advisor: Phạm, Văn Hội, GS.TS.
Keywords: Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp
Thanh thành mỏng
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Kỹ thuật Xây dựng Công trình dân dụng và công nghiệp. Mã số: 60.58.02.08; 135 trang.
Table of contents: Chương 1.Tổng quan về thanh thành mỏng tạo hình nguội; Chương 2.Phương pháp tính toán thanh thành mỏng chịu uốn; Chương 3.Ví dụ tính toán.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10378
Appears in Collections:Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenNgocPhu.TT.pdfTóm tắt558.13 kBAdobe PDFView/Open
NguyenNgocPhu.TV.pdfToàn văn2.03 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.