DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Luận văn Thạc sĩ >
Kỹ thuật >

Tự động hóa : [67]

Collection home page

 
 
or browse 
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions

Recent Submissions

 Nghiên cứu điều khiển cánh tay Robot thiếu dẫn động hai bậc tự do - Pendubot

 Nghiên cứu ứng dụng điều khiển trượt điều khiển bộ lộc tích cực cho việc giảm sóng hài

 Ứng dụng Matlab để phát triển công cụ nhận dạng mô hình hộp xám

 Nghiên cứu bộ lọc hấp thụ cho nguồn điện trên máy bay

 Nghiên cứu thiết kế bộ điều khiển tốc độ động cơ tuyến tính không đồng bộ

 

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback