DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Luận văn Thạc sĩ >
Kỹ thuật >

Khoa học máy tính : [268]

Collection home page

 
 
or browse 
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions

Recent Submissions

 An analysis of critical factors affecting information system for universities in developing countries

 Ứng dụng thuật toán Map Reduce xây dựng tệp chỉ mục cho hệ thống tìm kiếm

 Xây dựng ứng dụng ERP cho doanh nghiệp kinh doanh thiết bị điện tử trên nền tảng Cloud Computing

 Ứng dụng mô hình Mapreduce phân tích và xử lý Malware

 Xây dựng hệ chuyên gia tư vấn hướng nghiệp cho học sinh Trường Trung học Phổ thông huyện Trà Ôn

 

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback