Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10375
Title: Nghiên cứu bài toán ngập lụt do vỡ đập Long Sơn 1 hồ Phú Ninh và các giải pháp ứng phó
Authors: Trần, Quốc Danh
Advisor: Nguyễn, Chí Công, TS.
Keywords: Kỹ thuật Xây dựng công trình thủy
Hồ Phú Thành
Đập Long Sơn 1
Giải pháp ứng phó
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Kỹ thuật Xây dựng công trình thủy. Mã số: 60.58.02.02; 126 trang.
Table of contents: Chương 1.Tổng quan vùng nghiên cứu; Chương 2.Cơ sở lý thuyết cho bài toán vỡ đập; Chương 3.Áp dụng Mike21 cho bài toán vỡ đập Long Sơn 1; ...
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10375
Appears in Collections:Kỹ thuật xây dựng công trình thủy

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TranQuocDanh.TT.pdfTóm tắt2.8 MBAdobe PDFView/Open
TranQuocDanh.TV.pdfToàn văn8.57 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.