Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10348
Title: Chọn tiết diện hợp lý của dầm thép có bản bụng khoét lỗ trong dầm liên hợp thép - bê tông đơn giản
Authors: Nguyễn, Đình Phương
Advisor: Phạm, Văn Hội, GS.TS.
Keywords: Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp
Dầm đơn giản liên hợp thép bê tông
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Kỹ thuật Xây dựng Công trình dân dụng và công nghiệp. Mã số: 60.58.02.08; 142 trang.
Table of contents: Chương 1.Tổng quan về kết cấu liên hợp thép bê tông; Chương 2.Lý thuyết tính toán dầm liên hợp đơn giản; Ví dụ tính toán.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10348
Appears in Collections:Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenDinhPhuong.TT.pdfTóm tắt540.17 kBAdobe PDFView/Open
NguyenDinhPhuong.TV.pdfToàn văn2.73 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.