Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10376
Title: Đánh giá hiện trạng và giải pháp sửa chữa kênh chính Bắc hồ chứa nước Phú Ninh
Authors: Bùi, Văn Hải
Advisor: Nguyễn, Văn Hướng, TS.
Keywords: Kỹ thuật Xây dựng công trình thủy
Hồ Phú Ninh
Công trình hồ chứa nước Phú Ninh
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Kỹ thuật Xây dựng công trình thủy. Mã số: 60.58.02.02; 129 trang.
Table of contents: Chương 1.Đánh giá hiện trạng kênh chính Bắc hồ chứa nước Phú Ninh; Chương 2.Một số giải pháp công nghệ chống thấm; Chương 3.Giải pháp sữa chữa đoạn kênh từ KM14+003,38 đến K15+154,5.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10376
Appears in Collections:Kỹ thuật xây dựng công trình thủy

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BuiVanHai.TT.pdfTóm tắt800.17 kBAdobe PDFView/Open
BuiVanHai.TV.pdfToàn văn15.42 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.