Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10499
Title: Nghiên cứu việc sử dụng bê tông tự đầm trong cải tạo, sửa chữa công trình xây dựng
Authors: Huỳnh, Trần Lĩnh
Advisor: Hoàng, Phương Hoa, PGS.TS.
Keywords: Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp
Bê tông tự lèn
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Xây dựng Công trình dân dụng và công nghiệp. Mã số: 60.58.20; 97 trang.
Table of contents: Chương 1.Tổng quan bê tông tự lèn; Chương 2.Cấp phối bê tông tự lèn và các chỉ tiêu đánh giá trong thí nghiệm; Chương 3.Sử dụng bê tông tự lèn trong cải tạo sửa chữa kết cấu xây dựng.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10499
Appears in Collections:Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HuynhTranLinh.TT.pdfTóm tắt771.82 kBAdobe PDFView/Open
HuynhTranLinh.TV.pdfToàn văn5.11 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.