Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10501
Title: Nghiên cứu ảnh hưởng của độ cứng cầu treo dân sinh chịu tải trọng gió
Authors: Nguyễn, Mậu Hồng Lĩnh
Advisor: Nguyễn, Phi Lân, PGS.TS.
Keywords: Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Cầu treo dây võng
Ảnh hưởng của độ cứng ngang
Tải trọng gió
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông. Mã số: 60.58.02.05; 95 trang.
Table of contents: Chương 1.Tổng quan về cầu treo dây võng; Chương 2.Đặc điểm cấu tạo, tải trọng, các giải pháp thiết kế và nguyên lý tính toán cầu treo dân sinh; Chương 3.Nghiên cứu ảnh hưởng của độ cứng ngang đến chuyển vị của cầu treo A Vầu-Tỉnh Thừa Thiên Huế.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10501
Appears in Collections:Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenMauHongLinh.TT.pdfTóm tắt1.15 MBAdobe PDFView/Open
NguyenMauHongLinh.TV.pdfToàn văn2.14 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.