DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Luận văn Thạc sĩ >
Kỹ thuật >

Công nghệ hóa học : [21]

Collection home page

 
 
or browse 
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions

Recent Submissions

 Nghiên cứu sử dụng xúc tác thải RFCC để làm chất mang xúc tác cho quá trình tổng hợp CNT theo phương pháp CVD sử dụng nguồn nguyên liệu LPG

 Nghiên cứu chế tạo vật liệu Composite trên nền nhựa Polyethylene và mùn cưa

 Nghiên cứu chế tạo vật liệu Ormosil phủ lên bề mặt thủy tinh bằng phương pháp Sol-Gel

 Nghiên cứu ảnh hưởng của các phụ gia không truyền thống đến chất lượng xăng không chì

 Nghiên cứu chế tạo và khảo sát tính chất điện hóa của vật liệu Nanocomposite Polyaniline/TiO2

 

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback