Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10442
Title: Bài toán người đưa thư và ứng dụng ở Công ty Môi trường đô thị Quảng Bình
Authors: Hoàng, Đình Tuyền
Advisor: Trần, Quốc Chiến, PGS.TSKH.
Keywords: Khoa học máy tính
Bài toán người đưa thư
Ứng dụng
Công ty Môi trường đô thị Quảng Bình
Issue Date: 2013
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Khoa học máy tính. Mã số: 60.48.01; 90 trang.
Table of contents: Chương 1.Bài toán người đưa thư; Chương 2.Ứng dụng ở Công ty Môi trường đô thị Quảng Bình; Chương 3.Thiết kế và cài đặt chương trình.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10442
Appears in Collections:Khoa học máy tính

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HoangDinhTuyen.TT.pdfTóm tắt633.03 kBAdobe PDFView/Open
HoangDinhTuyen.TV.pdfToàn văn2.23 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.