Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10435
Title: Cảm nhận phổ thích nghi dựa trên tỉ số tín hiệu trên nhiễu trong vô tuyến thông minh
Authors: Dương, Thị Thanh Huyền
Advisor: Tăng, Tấn Chiến, PGS.TS.
Keywords: Kỹ thuật điện tử
Mạng vô tuyến thông minh
Issue Date: 2013
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Kỹ thuật điện tử. Mã số: 60.52.70; 98 trang.
Table of contents: Chương 1.Tổng quan mạng vô tuyến thông minh; Chương 2.Kỹ thuật cảm nhận phổ thông trong mạng vô tuyến thông minh; Chương 3.Phương pháp cảm nhận phổ thích nghi dựa trên CNR trong vô tuyến thông minh.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10435
Appears in Collections:Kỹ thuật điện tử

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DuongThiThanhHuyen.TT.pdfTóm tắt910.79 kBAdobe PDFView/Open
DuongThiThanhHuyen.TV.pdfToàn văn7.84 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.