DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Luận văn Thạc sĩ >

Sư phạm : [691]

Community home page

Logo
 
  
or browse   

Collections in this community

Recent Submissions

 Phương trình hàm Cauchy cộng tính và tính ổn định

 Phương pháp bình phương nhỏ nhất và ứng dụng

 Áp dụng khái quát hóa, đặt biệt hóa, tương tự hóa trong việc giải toán sơ cấp

 Ứng dụng công thức Viète trong giải toán bậc phổ thông

 Một số phép biến đổi trên tam giác

 

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback