DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Luận văn Thạc sĩ >

Sư phạm : [723]

Community home page

Logo
 
  
or browse   

Collections in this community

Recent Submissions

 Phân tích phân biệt, phân loại và phân tích cụm

 Hệ thức lượng giác và ứng dụng

 Hàm Vectơ và ứng dụng

 Đặc điểm nhân vật trong tiểu thuyết Khái Hưng

 3.3.3.9[Những mảnh hồn trần] của Đặng Thân từ góc nhìn diễn ngôn hậu hiện đại

 

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback