DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Luận văn Thạc sĩ >

Sư phạm : [659]

Community home page

Logo
 
  
or browse   

Collections in this community

Recent Submissions

 Nghiên cứu chiết tách, xác định thành phần hóa học trong một số dịch chiết của thân cây Mật gấu ở Cao Bằng

 Nghiên cứu chiết tách, xác định thành phần hóa học trong một số dịch chiết thân rễ cây Sâm Cau ở tỉnh Quảng Ngãi

 Nghiên cứu phân lập và xác định hoạt tính sinh học của một số hợp chất của loài an điền lá Thông (Hedyotis pinifolia wall ex G.Don) tại Thừa Thiên Huế

 Nghiên cứu phân lập, xác định cấu trúc và thử hoạt tính sinh học của một số dịch chiết từ lá cây Kim giao núi đất

 Nghiên cứu chiết tách và xác định thành phần hóa học trong một số dịch chiết của chuối hột rừng (Musa acuminatacolla) ở Tây Nguyên

 

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback