Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10507
Title: Nghiên cứu đặc điểm phân bố của nấm Trichoderma phân lập từ đất trồng chuối tại một số xã trên địa bàn huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam
Authors: Nguyễn, Thị Ngọc Mai
Advisor: Đặng, Đức Long, TS.
Keywords: Sinh thái học
Nấm Trichoderma
Issue Date: 2014
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Khoa học. Chuyên ngành: Sinh thái học. Mã số: 60.42.60; 105 trang.
Table of contents: Chương 1.Tổng quan tài liệu; Chương 2.Đối tượng, địa điểm và phương pháp nghiên cứu; Chương 3.Kết quả nghiên cứu và biện luận.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10507
Appears in Collections:Sinh thái học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThiNgocMai.TT.pdfTóm tắt338.88 kBAdobe PDFView/Open
NguyenThiNgocMai.TV.pdfToàn văn2.51 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.