Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10381
Title: Từ ngữ biểu thị tâm lí - tình cảm trong ca dao người Việt
Authors: Nguyễn, Phương Anh
Advisor: Lê, Đức Luận, PGS.TS.
Keywords: Ngôn ngữ học
Ca dao Việt
Từ ngữ chỉ tâm lí - tình cảm
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Khoa học xã hội & nhân văn. Chuyên ngành: Ngôn ngữ học. Mã số: 60.22.02.40; 115 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý luận và thực tiễn; Chương 2.Đặc điểm từ ngữ chỉ tâm lí - tình cảm trong ca dao người Việt; Chương 2.Đặc điểm từ ngữ chỉ tâm lí - tình cảm trong ca dao người Việt; Chương 3.Giá trị biểcủa đạt của từ ngữ chỉ tâm lí - tình cảm trong ca dao.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10381
Appears in Collections:Ngôn ngữ học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenPhuongAnh.TT.pdfTóm tắt508.18 kBAdobe PDFView/Open
NguyenPhuongAnh.TV.pdfToàn văn1.21 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.