Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10352
Title: Xây dựng hệ thống thông tin thi trắc nghiệm trực tuyến
Authors: Phan, Thị Diễm Thúy
Advisor: Võ, Trung Hùng, PGS.TS.
Keywords: Hệ thống thông tin
Phần mềm thi trắc nghiệm
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Hệ thống Thông tin. Chuyên ngành: Hệ thống Thông tin. Mã số: 60.48.01.04; 98 trang.
Table of contents: Chương 1.Nghiên cứu tổng quan; Chương 2.Phân tích và thiết kế hệ thống; Chương 3.Cài đặt và thử nghiệm.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10352
Appears in Collections:Hệ thống thông tin

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhanThiDiemThuy.TT.pdfTóm tắt1.02 MBAdobe PDFView/Open
PhanThiDiemThuy.TV.pdfToàn văn3.64 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.