Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10447
Title: Nghiên cứu tác động của xâm nhập mặn đến hoạt động nuôi trồng thủy sản tại thành phố Hội An và đề xuất một số giải pháp thích ứng
Authors: Từ, Thị Thu Hiếu
Advisor: Võ, Văn Minh, TS.
Keywords: Sinh thái học
Xâm nhập mặn
Nuôi trồng thủy sản
Hội An
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Khoa học. Chuyên ngành: Sinh thái học. Mã số: 60.42.60; 98 trang.
Table of contents: Chương 1.Tổng quan tài liệu; Chương 2.Đối tượng, phạm vi và phương pháp nghiên cứu; Chương 3.Kết quả nghiên cứu và bàn luận.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10447
Appears in Collections:Sinh thái học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TuThiThuHieu.TT.pdfTóm tắt1.04 MBAdobe PDFView/Open
TuThiThuHieu.TV.pdfToàn văn3.16 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
TuThiThuHieu.jpgBia187.98 kBJPEGView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.