Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10427
Title: Nghiên cứu đa dạng thành phần loài một số nhóm động vật khai thác ở vùng hạ lưu sông Thu Bồn, tỉnh Quảng Nam
Authors: Lưu, Thị Mỹ Huyền
Advisor: Võ, Văn Phú, PGS.TS.
Keywords: Sinh thái học
Động vật
Thành phần loài động vật
Hạ lưu sông Thu Bồn, Quảng Nam
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Khoa học. Chuyên ngành: Sinh thái học. Mã số: 60.42.60; 123 trang.
Table of contents: Chương 1.Tổng quan tài liệu; Chương 2.Đối tượng, thời gian, địa điểm và phương pháp nghiên cứu; Chương 3.Kết quả và bàn luận.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10427
Appears in Collections:Sinh thái học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LuuThiMyHuyen.TT.pdfTóm tắt702.22 kBAdobe PDFView/Open
LuuThiMyHuyen.TV.pdfToàn văn56.26 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.