Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10506
Title: Nghiên cứu thành phần loài và đặc điểm phân bố của các loài các ở khe suối, hồ thủy lợi, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam
Authors: Lê, Thị Thu Hà
Advisor: Vũ, Thị Phương Anh, TS.
Keywords: Sinh thái học
Thành phần loài cá
Huyện Quế Sơn, Quảng Nam
Issue Date: 2014
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Khoa học. Chuyên ngành: Sinh thái học. Mã số: 60.42.60; 124 trang.
Table of contents: Chương 1.Tổng quan tài liệu; Chương 2.Đối tượng, thời gian, địa điểm và phương pháp nghiên cứu; Chương 3.Kết quả và bàn luận.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10506
Appears in Collections:Sinh thái học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LeThiThuHa.TT.pdfTóm tắt280.1 kBAdobe PDFView/Open
LeThiThuHa.TV.pdfToàn văn5.63 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.