DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Luận văn Thạc sĩ >
Sư phạm >

Ngôn ngữ học : [26]

Collection home page

 
 
or browse 
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions

Recent Submissions

 Đối chiếu uyển ngữ tiếng Việt - Tiếng Trung (Các nhóm uyển ngữ liên quan đến nghề nghiệp - Địa vị và kiêng kỵ)

 Từ ngữ nghề biển của ngư dân Đà Nẵng

 Từ ngữ biểu thị văn hóa gia đình trong ca dao

 Thành ngữ, tục ngữ trong truyện ngắn Ma Văn Kháng

 Đặc điểm địa danh quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng

 

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback