Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10372
Title: Thành phần xen trong tiểu thuyết Dương Hướng
Authors: Ngô, Minh Nhàn
Advisor: Nguyễn, Khắc Sính, TS.
Keywords: Văn học Việt Nam
Dương Hướng
Tiểu thuyết Việt
Thành phần Xen
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Khoa học xã hội và nhân văn. Chuyên ngành: Văn học Việt Nam. Mã số: 60.22.34; 130 trang.
Table of contents: Chương 1.Về thành phần Xen trong tiểu thuyết Việt Nam và về tác giả Dương Hướng; Chương 2.Thành phần Xen trong tiểu thuyết Dương Hướng với nỗ lực làm phong phú hóa cốt truyện và mờ hóa nhân vật; Chương 3.Thành phần Xen trong tiểu thuyết Dương Hướng nhìn từ sự tác động đến ngôn ngữ và các yếu tố khác.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10372
Appears in Collections:Văn học Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NgoMinhNhan.TT.pdfTóm tắt377.9 kBAdobe PDFView/Open
NgoMinhNhan.TV.pdfToàn văn911.64 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.