Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10446
Title: Biện pháp xây dựng văn hóa giao tiếp tại các trường mầm non quận Ngũ Hành Sơn thành phố Đà Nẵng
Authors: Nguyễn, Thị Tuyết Hoa
Advisor: Trần, Xuân Bách, TS.
Keywords: Quản lý giáo dục
Văn hóa giao tiếp
Giáo dục mầm non
Đà Nẵng
Issue Date: 2013
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học. Chuyên ngành: Quản lý giáo dục. Mã số: 60.14.05; 115 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý luận về công tác xây dựng văn hóa giao tiếp tại các trường mầm non; Chương 2.Thực trạng công tác xây dựng văn hóa giao tiếp tại các trường mầm non quận Ngũ Hành Sơn thành phố Đà Nẵng; Chương 3.Biện pháp xây dựng văn hóa giao tiếp tại các trường mầm non quận Ngũ Hành Sơn.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10446
Appears in Collections:Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThiTuyetHoa.TT.pdfTóm tắt392.36 kBAdobe PDFView/Open
NguyenThiTuyetHoa.TV.pdfToàn văn957.89 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.