DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Luận văn Thạc sĩ >
Sư phạm >

Văn học Việt Nam : [138]

Collection home page

 
 
or browse 
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions

Recent Submissions

 Đặc điểm nhân vật trong tiểu thuyết Khái Hưng

 3.3.3.9[Những mảnh hồn trần] của Đặng Thân từ góc nhìn diễn ngôn hậu hiện đại

 Hình tượng cái tôi trữ tình trong thơ Việt Nam giai đoạn 1955 - 1965

 Đặc điểm tiểu thuyết lịch sử Nguyễn Triệu Luật

 Thế giới nghệ thuật trong tiểu thuyết Đoàn Lê

 

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback