Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10428
Title: Đánh giá tình hình ô nhiễm nitrat và kim loại nặng trong đất và rau tại xã Điện Nam Bắc, tỉnh Quảng Nam và đề xuất giải pháp kiểm soát
Authors: Nguyễn, Thị Trúc
Advisor: Lê, Phước Cường, TS.
Keywords: Sinh thái học
Ô nhiễm Nitrat
Ô nhiễm kim loại nặng
Giải pháp kiểm soát
Đất
Rau
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Khoa học. Chuyên ngành: Sinh thái học. Mã số: 60.42.60; 102 trang.
Table of contents: Chương 1.Tổng quan về các vấn đề nghiên cứu; Chương 2.Nội dung, khu vực và phương pháp nghiên cứu; Chương 3.Kết quả và thảo luận.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10428
Appears in Collections:Sinh thái học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThiTruc.TT.pdfTóm tắt699.42 kBAdobe PDFView/Open
NguyenThiTruc.TV.pdfToàn văn3.49 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.