DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Luận văn Thạc sĩ >
Sư phạm >

Phương pháp Toán sơ cấp : [118]

Collection home page

 
 
or browse 
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions

Recent Submissions

 Các đặc trưng của nửa vành Zerosumfree và ứng dụng

 Phương trình hàm một biến và tính ổn định

 Bất đẳng thức và bài toán cực trị trong lớp đa thức lượng giác

 Bất đẳng thức trong đa thức đối xứng và áp dụng

 Quá trình bậc hai dừng và ứng dụng

 

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback