DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Luận văn Thạc sĩ >
Sư phạm >

Phương pháp Toán sơ cấp : [167]

Collection home page

 
 
or browse 
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions

Recent Submissions

 Phân tích thành phần chính, phân tích nhân tố và ứng dụng

 Phân tích phân biệt, phân loại và phân tích cụm

 Hệ thức lượng giác và ứng dụng

 Hàm Vectơ và ứng dụng

 Phương pháp giải phương trình và bất phương trình vô tỉ

 

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback