Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10351
Title: Nghiên cứu kỹ thuật khai phá quy trình và ứng dụng để phân tích quy trình yêu cầu bồi thường tại sân bay
Authors: Đỗ, Phan Trường
Advisor: Phạm, Anh Phương, TS.
Keywords: Hệ thống thông tin
Kỹ thuật khai phá quy trình
Các thuật toán khai phá quy trình
Công cụ khai phá quy trình ProM
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Hệ thống Thông tin. Chuyên ngành: Hệ thống Thông tin. Mã số: 60.48.01.04; 98 trang.
Table of contents: Chương 1.Tổng quan về khai phá quy trình; Chương 2.Một số thuật toán khai phá quy trình; Chương 3.Ứng dụng khai phá quy trình xử lý yêu cầu bồi thường tại sân bay.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10351
Appears in Collections:Hệ thống thông tin

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DoPhanTruong.TT.pdfTóm tắt859.71 kBAdobe PDFView/Open
DoPhanTruong.TV.pdfToàn văn3.57 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.