DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Luận văn Thạc sĩ >
Sư phạm >

Hóa hữu cơ : [168]

Collection home page

 
 
or browse 
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions

Recent Submissions

 Nghiên cứu chiết tách và xác định thành phần hóa học trong một số dịch chiết của lá cây rẻ quạt

 Nghiên cứu chiết tách và xác định thành phần hóa học trong một số dịch chiết của quả muồng Hoàng Yến tại Đà Nẵng

 Nghiên cứu quy trình chiết tách, xác định thành phần hóa học trong một số dịch chiết của rễ cây rẽ quạt

 Nghiên cứu chiết tách, xác định thành phần hóa học trong một số dịch chiết của lá và hạt cây chùm ngây

 Nghiên cứu chiết tách và xác định thành phần hóa học trong một số dịch chiết cây nở ngày đất

 

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback