Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10426
Title: Nghiên cứu thành phần loài và đặc điểm phân bố của các loài Cá ở sông Bàn Thạch, tỉnh Quảng Nam
Authors: Bùi, Thị Kiều Diễm
Advisor: Vũ, Thị Phương Anh, TS.
Keywords: Sinh thái học

Thành phần loài cá
Đặc điểm phân bố
Sông Bàn Thạch, Quảng Nam
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Khoa học. Chuyên ngành: Sinh thái học. Mã số: 60.42.60; 117 trang.
Table of contents: Chương 1.Tổng quan tài liệu; Chương 2.Đối tượng, địa điểm, thời gian và phương pháp nghiên cứu; Chương 3.Kết quả nghiên cứu và biện luận.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10426
Appears in Collections:Sinh thái học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BuiThiKieuDiem.TT.pdfTóm tắt381.03 kBAdobe PDFView/Open
BuiThiKieuDiem.TV.pdfToàn văn17.38 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.