Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10380
Title: Đặc điểm tu từ cú pháp trong tiểu thuyết Hồ Anh Thái
Authors: Lê, Cẩm Phương
Advisor: Hoàng, Tất Thắng, PGS.TS.
Keywords: Ngôn ngữ học
Tiểu thuyết Việt Nam
Hồ Anh Thái
Tu từ cú pháp
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Khoa học xã hội và nhân văn. Chuyên ngành: Ngôn ngữ học. Mã số: 60.22.02.40; 122 trang.
Table of contents: Chương 1.Những vấn đề chung: Chương 2.Phương tiện và biện pháp tu từ cú pháp trong tiểu thuyết Hồ Anh Thái - Thống kê, phân loại; Chương 3.Giá trị biểu đạt của phương tiện và biện pháp tu từ cú pháp trong tiểu thuyết Hồ Anh Thái.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10380
Appears in Collections:Ngôn ngữ học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LeCamPhuong.TT.pdfTóm tắt379.76 kBAdobe PDFView/Open
LeCamPhuong.TV.pdfToàn văn780.71 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.