Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10350
Title: Nghiên cứu hệ thống truyền thông đa phương tiện thời gian thực trên cơ sở giải pháp kỹ thuật WEBRTC
Authors: Hồ, Minh Hoành
Advisor: Lê, Văn Sơn, PGS.TS.
Keywords: Hệ thống thông tin
RTC (Real-time Communication).
WebRTC
Framework EasyRTC
Truyền thông đa phương tiện
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Hệ thống Thông tin. Chuyên ngành: Hệ thống Thông tin. Mã số: 60.48.01.04; 70 trang.
Table of contents: Chương 1.Tổng quan về truyền thông đa phương tiện; Chương 2.Giải pháp kỹ thuật WebRTC; Chương 3.Xây dựng ứng dụng hỗ trợ trực tuyến.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10350
Appears in Collections:Hệ thống thông tin

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HoMinhHoanh.TT.pdfTóm tắt531.23 kBAdobe PDFView/Open
HoMinhHoanh.TV.pdfToàn văn2.17 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.