Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10373
Title: Nghệ thuật trào tiếu trong tiểu thuyết Hồ Anh Thái
Authors: Phan, Thị Hà
Advisor: Hồ, Thế Hà, PGS.TS.
Keywords: Văn học Việt Nam
Hồ Anh Thái
Tiểu thuyết Việt
Nghệ thuật trào tiếu
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Khoa học xã hội và nhân văn. Chuyên ngành: Văn học Việt Nam. Mã số: 60.22.34; 116 trang.
Table of contents: Chương 1.Nghệ thuật trào tiếu trong văn học và hành trình tiểu thuyết Hồ Anh Thái; Chương 2.Nghệ thuật trào tiếu trong tiểu thuyết Hồ Anh Thái nhìn từ nội dung được phản ánh; Chương 3.Nghệ thuật trào tiếu trong tiểu thuyết Hồ Anh Thái nhìn từ phương thức thể hiện.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10373
Appears in Collections:Văn học Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhanThiHa.TV.pdfToàn văn828.31 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.