Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10429
Title: Nghiên cứu thực trạng và đề xuất danh mục cây xanh đường phố tại quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng
Authors: Hứa, Thị Thùy Phương
Advisor: Võ, Văn Minh, TS.
Keywords: Sinh thái học
Cây xanh đường phố
Đà Nẵng
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Khoa học. Chuyên ngành: Sinh thái học. Mã số: 60.42.60; 105 trang.
Table of contents: Chương 1.Tổng quan tài liệu; Chương 2.Đối tượng và phương pháp nghiên cứu; Chương 3.Kết quả nghiên cứu và bàn luận.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10429
Appears in Collections:Sinh thái học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HuaThiThuyPhuong.TT.pdfTóm tắt3.08 MBAdobe PDFView/Open
HuaThiThuyPhuong.TV.pdfToàn văn21.96 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.