DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Luận văn Thạc sĩ >

Kinh tế : [2290]

Community home page

Logo
 
  
or browse   

Collections in this community

Recent Submissions

 Phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin tại thành phố Đà Nẵng

 Quản lý Nhà nước về du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

 Quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội tại thành phố Đà nẵng

 Tăng trưởng kinh tế xanh thành phố Đà nẵng

 Hoàn thiện công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách Thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

 

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback