DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Luận văn Thạc sĩ >

Kinh tế : [1967]

Community home page

Logo
 
  
or browse   

Collections in this community

Recent Submissions

 Hoàn thiện công tác quản trị kênh phân phối của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn Tây Nguyên tại Đăk Lăk

 Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Chi nhánh Đắk Lắk

 Tạo động lực thúc đẩy người lao động tại Công ty Cổ phần Thương mại Gia Lai

 Hoàn thiện hoạt động kiểm soát nội bộ đối với lĩnh vực cho vay tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Quảng Trị

 Phân tích tình hình cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quảng Nam

 

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback