DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Luận văn Thạc sĩ >

Kinh tế : [2098]

Community home page

Logo
 
  
or browse   

Collections in this community

Recent Submissions

 Hoàn thiện công tác kế toán tại Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam

 Quản trị quan hệ khách hàng trong cho vay đối với hộ kinh doanh tại Chi nhánh Ngân hàng TMCP Công thương Bắc Đà Nẵng

 Nghiên cứu việc điều chỉnh lợi nhuận trong trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của các công ty niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

 Vận dụng mô hình Fama - French năm nhân tố để ước lượng tỷ suất lợi tức kỳ vọng của các cổ phiếu niêm yết trên Sàn Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh

 Phân tích hoạt động cho vay hộ kinh doanh tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - Chi nhánh huyện Kbang, tỉnh Gia Lai

 

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback