Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10430
Title: Tuyển dụng nhân viên tại sàn giao dịch bất động sản Thiên Kim Đà Nẵng
Authors: Lâm, Xuân Nhi Bila
Advisor: Nguyễn, Quốc Tuấn, TS.
Keywords: Quản trị kinh doanh
Tuyển dụng nhân viên
Lĩnh vực bất động sản
Sàn bất động sản Thiên Kim Đà Nẵng
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh. Mã số: 60.34.05; 92 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý luận về hoạt động tuyển dụng nhân viên trong doanh nghiệp; Chương 2.Thực trạng công tác tuyển dụng nhân viên tại Sàn giao dịch bất động sản Thiên Kim; Chương 3.Giải pháp hoàn thiện công tác tuyển dụng tại Sàn giao dịch bất động sản Thiên Kim.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10430
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LamXuanNhiBila.TT.pdfTóm tắt637.93 kBAdobe PDFView/Open
LamXuanNhiBila.TV.pdfToàn văn2.99 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.