Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10369
Title: Phân tích tình hình kinh doanh dịch vụ thẻ của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương, chi nhánh Đắk Lắk
Authors: Đào, Thị Biên Thùy
Advisor: Trương, Bá Thanh, GS.TS.
Keywords: Tài chính ngân hàng
Dịch vụ thẻ ngân hàng thương mại
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương
Chi nhánh Đắk Lắk
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng. Mã số: 60.34.20; 118 trang.
Table of contents: Chương 1.Những vấn đề lý luận cơ bản về thẻ và phân tích tình hình kinh doanh dịch vụ thẻ của Ngân hàng Thương mại; Chương 2.Thực trạng phân tích tình hình kinh doanh dịch vụ thẻ tại Ngân hàng VCB Đắk Lắk; Chương 3.Giải pháp phát triển kinh doanh dịch vụ thẻ tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương - Chi nhánh Đắk Lắk.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10369
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DaoThiBienThuy.TT.pdfTóm tắt383.23 kBAdobe PDFView/Open
DaoThiBienThuy.TV.pdfToàn văn1.56 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.