Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10464
Title: Quản trị lực lượng bán hàng trên thị trường miền Trung của Công ty Cổ phần Dược phẩm Hiệp Bách Niên
Authors: Đoàn, Thị Mỹ Liên
Advisor: Nguyễn, Thị Như Liêm, PGS.TS.
Keywords: Quản trị kinh doanh
Quản trị lực lượng bán hàng
Miền Trung
Công ty Cổ phần Dược phẩm Hiệp Bách Niên
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh. Mã số: 60.34.05; 105 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý luận về quản trị lực lượng bán hàng trong doanh nghiệp; Chương 2.Thực trạng công tác quản trị lực lượng bán hàng của Công ty CP Dược phẩm Hiệp Bách Niên tại miền Trung; Chương 3.Hoàn thiện quản trị lực lượng bán hàng của Công ty CP Dược phẩm Hiệp Bách Niên tại miền Trung.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10464
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DoanThiMyLien.TT.pdfTóm tắt306.99 kBAdobe PDFView/Open
DoanThiMyLien.TV.pdfToàn văn1.35 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.