Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10433
Title: Tạo động lực làm việc cho nhân viên tại Công ty Cổ phần Vinaconex 25
Authors: Quách, Thị Châu Loan
Advisor: Nguyễn, Trường Sơn, PGS.TS.
Keywords: Quản trị kinh doanh
Tạo động lực làm viêc
Nhân viên
Công ty Cổ phần Vinaconex 25
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh. Mã số: 60.34.05; 96 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý luận về tạo động lực làm việc cho người lao động tại doanh nghiệp; Chương 2.Thực trạng tạo động lực làm việc cho người lao động tại Công ty Cổ phần Vinaconex 25; Chương 3.Giải pháp nhằm tạo động lực làm việc cho người lao động tại Công ty CP Vinaconex 25.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10433
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
QuachThiChauLoan.TT.pdfTóm tắt386.46 kBAdobe PDFView/Open
QuachThiChauLoan.TV.pdfToàn văn1.28 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.