Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10358
Title: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của các doanh nghiệp trong nhóm ngành sản xuất thực phẩm, đồ uống niêm yết trên sàn HSX
Authors: Nguyễn, Thị Hương Sa
Advisor: Đoàn, Gia Dũng, TS.
Keywords: Tài chính ngân hàng
Nhân tố ảnh hưởng
Cấu trúc vốn doanh nghiệp
Ngành sản xuất thực phẩm – đồ uống
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng. Mã số: 60.34.20; 09 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý thuyết cấu trúc vốn doanh nghiệp; Chương 2.Thiết kế nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của các doanh nghiệp thuộc nhóm ngành sản xuất thực phẩm đồ uống; Chương 3.Đặc điểm cấu trúc vốn các doanh nghiệp sản xuất thực phẩm - đồ uống trên sàn HSK; ...
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10358
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThiHuongSa.TT.pdfTóm tắt687.26 kBAdobe PDFView/Open
NguyenThiHuongSa.TV.pdfToàn văn1.31 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.